Backline Studio, gevestigd aan Niels Bohrweg 125, 3542CA te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, als je contact opneemt via het contactformulier:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoon

Als je bij Backline Studio repeteert (dus een huurovereenkomst bent aangegaan voor een vaste oefenruimte) bewaren wij, naast bovenstaande, ook de volgende gegevens:

  • Straatnaam en huisnummer van de vertegenwoordiger van de band
  • Postcode en woonplaats van de vertegenwoordiger van de band

Deze gegevens hebben wij nodig voor het huurcontract en de facturering.

Contactformulieren

Wij maken gebruik van de plugin WPForms voor WordPress. De verwerking hiervan komt uit in onze mailbox.

Cookies

Wij maken gebruik van technische, functionele en analytische cookies (voor Google Analytics). Het doel hiervan is om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en te kunnen bijhouden hoe vaak de website bekeken wordt. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Met wie we jouw data delen

Wij delen jouw gegevens nooit met derden, tenzij wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we jouw data bewaren

We bewaren de gegevens die jij opgeeft voor een periode van maximaal twee jaar, na het laatste mailcontact. Als je bij ons repeteert bewaren wij de gegevens die we nodig hebben om te facturen nog eens vijf jaar, om te voldoen aan fiscale verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Backline Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@backlinestudio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Backline Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Backline Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Backline Studio) tussen zit. Backline Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Gmail, FactuurSturen.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Backline Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@backlinestudio.nl.

Sluit Menu